beyzəsan


beyzəsan
ə.f. 1) yumurtavarı, yumurta kimi; 2) ellips; 3) uzunsov

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.